Deelnemers zijn verplicht om een negatief PCR-test resultaat te hebben niet ouder dan 72 uur op de dag van deelname. Verder kunt u hier ook nuttige informatie over voorzieningen e.d. vinden.